<wbr id="x0cq3"></wbr>
<wbr id="x0cq3"></wbr>
<strike id="x0cq3"></strike>
<wbr id="x0cq3"></wbr>
<wbr id="x0cq3"></wbr>
<wbr id="x0cq3"><rt id="x0cq3"></rt></wbr>
<wbr id="x0cq3"><pre id="x0cq3"></pre></wbr>
你的位置:首页 > 钢材行情 > 钢材行情

4月15日重庆市场合结钢价格行情

2015/4/16 8:16:11点击:
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
CrMo系合结钢 Φ50-95 20CrMo 华菱湘钢 3590 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ100-130 20CrMo 华菱湘钢 3640 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ140-170 20CrMo 华菱湘钢 3690 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ180-200 20CrMo 华菱湘钢 3720 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ16-70 20CrMo 西宁特钢 3590 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ16-18 20CrMo 济源钢铁 3640 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ25-85 20CrMo 长城特钢 3590 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ90-140 20CrMo 长城特钢 3640 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ150-200 20CrMo 长城特钢 3690 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ25-80 35-42CrMo 长城特钢 3620 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ85-140 35-42CrMo 长城特钢 3670 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ150-200 35-42CrMo 长城特钢 3720 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ16-70 35-42CrMo 西宁特钢 3620 - 热轧;
CrMo系合结钢 Φ16-18 35-42CrMo 济源钢铁 3670 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ20-45 40Cr 华菱湘钢 2910 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ100-130 40Cr 华菱湘钢 2970 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ140-170 40Cr 华菱湘钢 3010 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ180-200 40Cr 华菱湘钢 3040 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ25-85 40Cr 长城特钢 2940 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ90-140 40Cr 长城特钢 2990 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ150-200 40Cr 长城特钢 3040 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ16-18 40Cr 济源钢铁 3040 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ20-90 40Cr 济源钢铁 2990 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ105-130 40Cr 新兴铸管 2940 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ140-190 40Cr 新兴铸管 2990 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ200-230 40Cr 新兴铸管 3020 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ240-250 40Cr 新兴铸管 3070 - 热轧;
Cr系合结钢 Φ20-42 40Cr 柳钢 2890 - 热轧;缺货
Cr系合结钢 Φ45-90 40Cr 柳钢 2890 - 热轧;缺货
Cr系合结钢 Φ95-115 40Cr 柳钢 2920 - 热轧;缺货
Cr系合结钢 Φ16-40 40Cr 石钢 3640 - 热轧;石家庄发货
Cr系合结钢 Φ45-80 40Cr 石钢 3640 - 热轧;石家庄发货
新博体育平台-首页